Dokumentacja budowy

Dokumentacja postępów na budowie osiedla Skorosze XI w Warszawie.

klient: Ebejot

rok produkcji: 2015